utbildning

UTBILDNING

För dig som vill komma vidare i ditt ledarskap,

i ditt arbete med människor, och med att leda grupper.

En inspirerande och fördjupande fortbildning, upplagd på distans på 2-4 år.

 

En förutsättning är att man har en pedagogisk eller terapeutisk grundutbildning och erfarenhet av att arbeta pedagogiskt/terapeutiskt med människor.

 

SAMMANFATTNING

Efter genomgången EM-utbildning på grundläggande nivå (2 år) och avancerad nivå (2 år); med 420 timmar lärarledd undervisning och minst 410 timmar handledd praktik ska eleven behärska följande:

 

  • Kunna leda individuella rörelsesessioner dvs kroppscoaching där den omedelbara upplevelsen av vad som händer emotionellt, fysiskt och mentalt i klienten uppmuntras och stöds. Särskilt fokus läggs vid aktuell problematik.
  • Kunna leda grupper med rörelse och kunna använda musik, ord, gruppdynamiska övningar samt spegling på ett sätt som fångar upp gruppens behov.
  • Kunna leda verbal spegling enskilt och i grupper, med frågeställningar som är centrala för klienten, i samtal, sharing, feed-back och coaching.

 

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ:

"För att kunna leda andra, måste du först veta hur du ska leda dig själv"

De första två åren fokuserar på den inre processen dvs personlig utveckling.

 

Första året: Eleven lär sig finna en "trygg plats" inom sig själva och därifrån utveckla sin egen plattform för att stiga fram i sitt ledarskap. Han/hon lär sig att odla inre kvalitéer såsom närvaro öppenhet, mottaglighet, mod, medkänsla, nyfikenhet, ärlighet, passion, spontanitet, lekfullhet, respekt, tillit och djupt lyssnande.

 

Andra året: Eleven lär sig identifiera de element som skapar en "trygg plats" för deltagare i en enskild session eller i en grupp, så att djup kontakt kan uppstå med ens inre värld eller med andra. I lärogruppen finns plats att utforska egna reaktioner och känslor, som väcks av övningarna.

 

AVANCERAD NIVÅ:

"Hur leder man andra?"

På den avancerade nivån kommer eleven till nästa fas i ledarskapet med fokus på frågan: Hur leder jag ute i världen? Detta är en dynamisk och utvecklande fas som gör eleven medveten om sina faktiska och unika talanger och egenskaper.

 

Tredje året: Eleven börjar sin praktik: att leda grupp och enskilda sessioner med sina studiekamrater. Detta gör att nya egenskaper hos eleverna behöver tas i bruk, och det sker först när de tvingas att ta ledningen. Motstånd och negativa tankar om sin förmåga kan komma upp till ytan och dessa kan bli möjligheter till inre växande och förändring. Eleverna bevittnar varandra i alla processer, de får stöd och feed-back av varandra och av lärarna. Den gemenskap som har byggts upp i lärogruppen ger ett starkt stöd när eleverna möter utmaningar och djupgående upplevelser.

 

Fjärde året: Eleverna får nu mer och mer ta ansvar för sitt eget lärande. De får leda grupper och gruppsharing och även enskilda sessioner mer självständigt, inom och utom lärogruppen. Handledningen blir nu en viktig del av fortbildningen och finns i alla dessa moment. Varje elev utvecklar egna ledaregenskaper och lär sig bli medveten om dessa. Denna nivå är mycket kraftfull. På denna nivå ingår också coaching i att etablera sig och nå ut.

 

Det behövs tid, övning, envishet, handledning och ständig personlig utveckling för att utvecklas till en skicklig Essential Motionledare!

Essential Motion
Essential Motion
Essential Motion
Essential Motion
Essential Motion

ESSENTIAL MOTION SVERIGE