start

Essential Motion - Själens glömda språk

Rörelsemetod för kroppsmedvetenhet och djupgående personlig utveckling

ESSENTIAL MOTION ÄR ETT REDSKAP FÖR DIG SOM VILL:

  • Bli mer medveten om din kropps signaler
  • Integrera kropp och själ
  • Förstå mer av vem du är
  • Bli mer avspänd och trygg i din kropp
  • Öka dina möjligheter till förändring
  • Förstå dina innersta behov
Essential Motion

ESSENTIAL MOTION SVERIGE