metod

ESSENTIAL MOTION I GRUPP

I gruppen ges utrymme för rörelseimprovisation, dans, lek, kroppskännedom, stillhet, närvaro och reflekterande samtal/dialog. Stora eller små grupper, inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

 

Vi rör oss såväl till musik som i tystnad, och genom guidade övningar ges du möjlighet att öva dig i att lyssna på och upptäcka kroppens finstämda och lågmälda signaler.

 

Musiken är en viktig komponent i att skapa inre lyssnande, få kontakt med vår kropp och låta tankarna vila en stund.

 

Viktigt är också att vara medvetet närvarande, i ett mindfulness perspektiv, utan att bedöma eller vara snar till tolkningar. Lika viktigt är att få vara i ett öppet utforskande, bortom prestation, självkritik och jämförande. Det lyhörda, respektfulla lyssnandet är centralt.

 

Du rör dig/dansar ibland med slutna ögon och ges möjlighet att låta autentiska impulser födas djupt inom dig själv, bortom vanerörelser och inlärda beteenden, bortom det verbala

 

ÖVNINGAR

I Essential Motion ingår övningar som är inspirerade av bl a Rosenmetoden, modern dans, mindfulness, dansterapi och buddistisk meditation:

 

  • Kroppskännedom: balans, grundning, centrering, kroppsscanning, djupt lyssnande

 

  • Närvaroövningar, enskilt eller med flera

  • Improvisationsövningar, med dans, lek och spegling

 

  • Sharing

 

SHARING

Att återfå kontakten med din kropp kan väcka känslor. Att sätta ord på och dela nya upplevelser och erfarenheter med gruppen kallar vi sharing. Att uttrycka det som händer på kroppslig/fysisk nivå eller mental/emotionell nivå kan bana väg för insikt och förändring.

 

ESSENTIAL MOTION I ENSKILDA SESSIONER

Kroppspråket är något vi alla uppfattar (hos andra) och består bl a av

muskelspänningar som formar kroppen på olika sätt: t ex vi håller upp hakan, bröstar upp oss, sjunker ihop, drar in magen...

Enkla, uppvärmande rörelseövningar leder dig in i kroppen. EM-ledarens uppgift är att stödja dig och spegla det som händer i kroppen och dess rörelser i stunden.

 

EM-ledaren skapar ett tryggt rum omkring dig där det är möjligt för dig att få tid och utrymme att uppfatta kroppens signaler och bli medveten om vad kroppen egentligen uttrycker. Ibland kan det vara den aktuella livssituationen som skapar spänningar i kroppen, eller det kan också vara något tidigare i livet som gör sig påmint, genom blockeringar, föreställningar eller känslor.

EM-ledaren följer dig lyhört. Vänligt och respektfullt, med speglingar, reflexioner och varsam handledning. Via den fria rörelsen finns möjlighet att utforska impulser, motstånd och känslomässiga reaktioner. Föreställningar som begränsar kan bli möjligheter som öppnar sig genom att få syn på dem och bli medveten om dem och bearbeta dem.

 

En lyhörd dialog med kroppen växer fram och sätter igång en process som leder till ökad kroppsmedvetenhet och ökad självkännedom. En möjlighet att bli medveten om dina innersta behov, dina möjligheter och om hur du vill leva ditt liv. Enskilda sessioner kan ta mellan halv till en timme.

Kvalitéer som utvecklas i EM

Djupt lyssnande - Lekfullhet - Medkänsla - Mod Mottaglighet - Nyfikenhet - Närvaro - Passion Respekt - Spontanitet - Tillit - Ärlighet - Öppenhet

 

ESSENTIAL MOTION SVERIGE