bakgrund

"När vi återfinner den naturliga, spontana kontakten med vår kropp som vi hade som barn, kan kroppens visdom bli en källa till kraft och klarhet i våra liv." -Karen Roeper

BAKGRUND

I en tid när man lägger alltmer fokus på det mentala lyfter EM fram kroppens inneboende visdom. "Kroppen vet." Varje människa har unika erfarenheter och upplevelser, vars betydelse, via den oförställda rörelsen, kan bli medvetna. Det blir en dialog med kroppen och dess rörelseuttryck på en djupare nivå, som löser upp omedvetna blockeringar och går förbi föreställningar som begränsar, psykiskt och fysiskt. I en trygg atmosfär kan invanda motstånd och känslomässiga stopp blir upptäckta, utforskade och bearbetade.

 

Med betoning på nyfikenhet och tillit till kroppen utgår Essential Motion från att "...rörelse är själens glömda språk...".

 

KAREN ROEPER

Har hela sitt liv utforskat förhållandet mellan kropp och känslor, sinne och andlighet. Hon började dansa när hon var fyra år och har dansat sen dess. Karen är Rosenterapeut, lärare i Rosenmetoden och -handledare i Berkeley, Kalifornien. Hon har också en M.S in Counseling (ung. fil.kand i psykologi) och likaså en i dansterapi. Sedan 1983 har hon studerat Vipassana-meditation (en buddistisk gren) och det har haft stor påverkan på hennes liv och arbete.

Karen Roeper har studerat för Angeles Arrien, kulturantropolog och coach.

Karen Roeper

Karen har egen privatpraktik för rörelseterapi och kroppsbehandling. Hon undervisar och leder kurser i Essential Motion, i Rosenmetoden, och i personlig och professionell utveckling. Det medför många resor inom USA samt bl.a. till Sverige, Finland och Ryssland.

 

DVD med Karen finns att beställa, se under AKTUELLT.

 

Besök gärna Karens hemsida www.essential-motion.com

ESSENTIAL MOTION SVERIGE